ความคุ้มครองโรงพยาบาลชั้นนำและบัตรไทยประกันสุขภาพ
ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรไทยประกันสุขภาพ เป็นที่ยอมรับ กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกท่าน

 
 
 
 

ใบรับรอง Certificate
ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเพื่อออกเอกสาร Certificate การรับประกันภัยสำหรับชาวต่างขาติที่ขอ O-A Visa, 1 year

 

ครอบคลุมทั่วโลก
เจ็บป่วยไม่สบายแม้อยู่ต่างประเทศ ยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หายห่วงเรื่องค่ารักษา พร้อมยังมีบริการขนย้ายผู้ป่วยจาก Allianz Global Assistance** เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายขึ้นกับการพิจารณาของ Allianz Global Assistance

SP4000 + OPD1500
แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Simply Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

(IPD) ค่าห้อง (4000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 240,000 บาท
(IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 40,000 บาท
(IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 60,000 บาท
(IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 60,000 บาท
(OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท

WH2000 + OPD1500
แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Wealthy Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ แม้แผนนี้จะมีส่วนดังกล่าวน้อยกว่า SP4000 แต่ ก็เพิ่มมาด้วยความคุ้มครองจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง (Major Medical)

(IPD) ค่าห้อง (2000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 120,000 บาท
(IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 20,000 บาท
(IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 30,000 บาท
(IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 30,000 บาท
(IPD) ค่าการรักษาพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูง : 200,000 บาท
(OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท

WH4000 + OPD1500
แผนประกันที่ใช้พื้นฐานจากแผน Wealthy Healthy ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกของการรักษาพยาบาล โดยแบ่งหมวดความคุ้มครอง เป็น ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ทั้งยังเพิ่มมาด้วยความคุ้มครองจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง (Major Medical) ซึ่งเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงกว่าข้อกำหนดวีซ่า หากแต่เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุดในสามแผนดังกล่าวนี้

(IPD) ค่าห้อง (4000/วัน) ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล รวมสูงสุดต่อโรค/ครั้ง : 240,000 บาท
(IPD) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : 40,000 บาท
(IPD) การรักษาโดยการผ่าตัด : 60,000 บาท
(IPD) การดูแลโดยแพทย์ : 60,000 บาท
(IPD) ค่าการรักษาพยาบาลที่ค่าใช้จ่ายสูง : 400,000 บาท
(OPD) การรักษาที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
การ 1500/วัน สูงสุด30วัน : 45,000 บาท
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์ และค่าตรวจในห้องปฏิบัติการ : 15,000 บาท

Insuring AgreementBenefits (Baht)  
Coverage PlanSP4000WH2000WH4000
Health Insurance Coverage Maximum Payable per Disability/Time/Year400,000400,000800,000
In-patient Hospitalization (IPD) Coverage
- Room and Board, Including Nursing Care (Max. per disability/time)240,000120,000240,000
- Normal Room (Max. per day, limit 60 days)4,0002,0004,000
- ICU Room (Max. per day, limit 15 days)8,0004,0008,000
- General Expenses (Max. per disability/time)40,00020,00040,000
- Emergency OPD Treatment for Accident (Including in General Expenses)8,0004,0008,000
- Special Consultation Fee (Including in General Expenses)4,0002,0004,000
- Ambulance Fee (Including in General Expenses)1,0001,0001,000
Surgical Coverag
- Surgeon's Operation Fee (Max. per disability/time, as per Actual Expenses)60,00030,00060,000
- Surgical Consultation Fee (Including in Surgeon's Operation Fee)6,0003,0006,000
Physician Care Coverage
- Physician Care (Max. per disability/time)60,00030,00060,000
- In-patient Physician Visit Fee (Max. per day, limit 60 days)1,0005001,000
Major Medical Coverage
Maximum Payable per Disability/Time/Life TimeNot Cover200,000400,000
- ( Pays 90 Percent of the Eligible Expenses in Excess of the Deductible )---
- Deductible which is covered under IPD coverageNot Cover20,00040,000
- Room and Board, Including Nursing Care (Max. per day, starts on 61st day)Not Cover2,0004,000
Worldwide Emergency Assistant Coverage (By Allianz Globall Assistance)
- Emergency Medical Evacuation
- Medical Repatriation
- Repatriation of Mortal Remain
Not CoverUSD 1,000,000USD 1,000,000
Personal Accident Coverage (PA 2)
- Accidental Death, Dismemberment, and Total Permanent Disability100,000100,000100,000
Out-patient Benefits (OPD) (Optional Purchase)OPD 1500OPD 1500OPD 1500
- Maximum Payable per Year)60,00060,00060,000
- Maximum Payable per Day (Max. 1 visit per day, limit 30 visits per year)1,5001,5001,500
- X-ray and Laboratory Test Expenses (Maximum per year)15,00015,00015,000
Annual Premium Include Duty Stamps (Baht)   
Premium Schedule (IPD) +(OPD)
Age (Years)SP4000+OPD1500WH2000+OPD1500WH4000+OPD1500
5030,42626,30638,468
51-5535,42430,57744,766
56-6040,42134,84751,063
61-6550,50043,47263,741
66-7070,65860,72289,098
*Premium Schedule (Renew only)
71-7587,51973,219113,757
76-85115,06093,488154,295