ประกาศ
สำหรับสำเนาหลักฐานการมีประกันภัย (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด) และกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ซึ่งผู้ประสงค์ที่จะขอรับการตรวจลงตราสามารถศึกษาและซื้อกรมกธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยความคุ้มครองข้างต้นจะมีกำหนดระยะเวลาใช้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

และจะเริ่มใช้เอกสารความคุ้มครองครอบคลุมประกันสุขภาพ 3 ล้านบาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น)

สำหรับลูกค้าต่ออายุประกันจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลยังคงเดิมไปจนถึง 1 กันยายน 2565

ความคุ้มครองโรงพยาบาลชั้นนำและบัตรไทยประกันสุขภาพ
ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรไทยประกันสุขภาพ เป็นที่ยอมรับ กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกท่าน

 
 
 
 

ใบรับรอง Certificate
ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเพื่อออกเอกสาร Certificate การรับประกันภัยสำหรับชาวต่างขาติที่ขอ O-A Visa, 1 year

 

ครอบคลุมทั่วโลก
เจ็บป่วยไม่สบายแม้อยู่ต่างประเทศ ยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หายห่วงเรื่องค่ารักษา พร้อมยังมีบริการขนย้ายผู้ป่วยจาก Allianz Global Assistance** เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายขึ้นกับการพิจารณาของ Allianz Global Assistance

ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพ สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปีExcellency 3M Excellency 5M
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 3,000,0005,000,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)900,0001,200,000
- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวันไม่เกิน 60 วัน)15,00020,000
- ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวันไม่เกิน 15 วัน)30,00040,000
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)150,000200,000
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบคนไข้นอก (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)30,00040,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ กรณีไมมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่า รักษาพยาบาล)15,00020,000
- ค่าบริการรถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)1,0001,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (ตามจ่ายจริงสูงสุดโรค/ครั้ง)225,000300,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาแพทย์ผ่าตัด )22,50030,000
ข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
การดูแลโดยแพทย์ (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)225,000300,000
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน)3,7505,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ตลอดชีวิต1,500,0003,000,000
- ความรับผิดส่วนแรก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษตัวในโรงพยาบาล150,000200,000
ข้อตกลงการบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (โดย Allianz Globall Assistance)
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ USD 1,000,000 USD 1,000,000
- บริการเคลื่อนย้ายศพ
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000200,000
Age (Years)Excellency 3MExcellency 5M
15 Days - 5 Years176,248215,552
6 - 1078,94696,414
11 - 2049,75660,673
21 - 3540,02648,759
36 - 4045,86355,907
41 - 4549,75660,673
46 - 5059,48672,587
51 - 5569,21684,501
56 - 6078,94696,414
61 - 6598,574120,410
66 - 70 137,832168,401
*71 - 75 (Renew only)196,886240,555
*76 - 85 (Renew only)294,188359,694