ประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่มหรือองค์กรขนาดเล็ก

แผนประกันของเราให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) คือความแตกต่างที่ทำให้แผนประกัน Employee Healthy นี้ ได้รับความนิยมสูง จากองค์กรต่างๆ และถือว่าให้ความคุ้มค่าทั้งทุนประกันและเบี้ยประกันเป็นอย่างดี ให้คุณได้หมดกังวลแม้จะต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าปกติ

จุดเด่นของเรา
บริษัทในเครือของ บมจ.ไทยประกันชีวิต จึงมั่นใจได้ในความมั่นคงทางการเงิน
มีเงินสดชดเชยรายได้ให้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
คุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 1 – 70 ปี
บริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 24 ชั่วโมง ทั๋วโลก วงเงินสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ผ่านการรับรองจากสถานฑูตทุกประเทศ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทั่วโลก
บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพ สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ปีEH 1500EH 2000EH 3000EH 4000EH 6000EH 12000
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) 300,000400,000600,000800,0001,200,0002,400,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)90,000120,000 180,000240,000360,000 720,000
- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวันไม่เกิน 60 วัน)1,5002,0003,0004,0006,000 12,000
- ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวันไม่เกิน 15 วัน) 3,000 4,0006,0008,00012,000 24,000
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)15,00020,000 30,00040,00060,000 120,000
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบคนไข้นอก (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)3,000 4,0006,000 8,00012,00024,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาพิเศษ กรณีไมมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่า รักษาพยาบาล)1,5002,0003,000 4,0006,000 12,000
- ค่าบริการรถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล)1,0001,0001,000 1,000 1,0001,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (ตามจ่ายจริงสูงสุดโรค/ครั้ง)22,50030,00045,00060,00090,000180,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาแพทย์ผ่าตัด )2,2503,000 4,5006,0009,000 18,000
ข้อตกลงคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
การดูแลโดยแพทย์ (สูงสุดต่อโรค/ครั้ง)22,50030,00045,000 60,00090,000 180,000
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ (สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 60 วัน)375500 750 1,0001,5003,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง สูงสุดต่อโรค/ครั้ง/ตลอดชีวิต150,000200,000300,000
400,000600,0001,200,000
- ความรับผิดส่วนแรก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษตัวในโรงพยาบาล15,00020,00030,00040,00060,000120,000
- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน เริ่มจากวันที่ 61)1,5002,0003,0004,0006,00012,000
ข้อตกลงการบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (โดย Allianz Globall Assistance)
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน UDS 1,000,000UDS 1,000,000UDS 1,000,000UDS 1,000,000UDS 1,000,000UDS 1,000,000
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ """"""
- บริการเคลื่อนย้ายศพ""""""
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ. 2)""""""
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000100,000100,000100,000100,000100,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (OPD)OPD800OPD1000OPD1500OPD2000OPD2500OPD3000
-ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่อวัน (สูงสุด1ครั้งต่อวัน ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)8001,0001,5002,0002,5003,000
-ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กซ์และค่าตรวจในห้องปฎิบัติการ (สูงสุดต่อปี)8,00010,00015,00020,00025,00030,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน
เบี้ยประกันภัยกลุ่มเฉลี่ยสำหรับเพศชาย และเพศหญิง (ผู้ป่วยใน)
รวมค่าอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะ (บาท)
EH1500
300,000
EH2000
400,000
EH3000
600,000
EH4000
800,000
EH6000
1,200,000
EH12000
2,400,000
จำนวน (คน)
5 - 106,767
8,79412,84716,90125,00834,738
11 - 206,1597,98211,63215,28022,57631,333
21 - 505,8557,57711,02314,46921,36029,629
51 - 1005,5507,17210,415
13,65820,14527,928
เบี้ยประกันภัยกลุ่มเฉลี่ยสำหรับเพศชาย และเพศหญิง (ผู้ป่วยนอก)
รวมค่าอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะ (บาท)
OPD 800OPD 1000OPD 1500OPD 2000OPD 2500OPD 3000
จำนวน (คน)
5 - 105,0046,1388,97511,81114,64817,485
11 - 204,5045,5258,07810,631
13,18415,737
21 - 504,2545,2197,62910,040
12,45114,863
51 - 1004,0034,9117,1809,449
11,71913,988
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 65 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง*
  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
  บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้