ร่วมงานกับเรา

การทำงานที่ ไทยประกันสุขภาพ

ราอยากเชิญชวนให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยเรามีนโยบายการทำงานอย่างมีเป้าหมาย ยอมรับความคิดใหม่ๆ และเน้นการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนให้สามารถเติบโตได้ในองค์กรของเรา

เรามองหาบุคลากรที่มีความต้องการจะเติบโตไปกับการทำงานด้วยกัน สามารถแสดงออก มีการสื่อสารที่ดี พร้อมเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันกับบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า ทุกตำแหน่งนั้นมีโอกาสเติบโตได้ต่อไปในอนาคต

ส่งข้อมูลได้ที่นี่

Click or drag a file to this area to upload.
เช่น Resume