เกี่ยวกับเรา

ประวัติ และความเป็นมา

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

เราเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่มีการจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบริษัทประสุขภาพรายแรกของประเทศ ด้วยระยะเวลากว่า 41 ปี บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ด้วยบริการที่ดี และเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก มะเร็ง เป็นต้น รวมถึงได้ขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื่อ ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และการออกกรมธรรม์ประกันภัยจากสำนักงาน คปภ.

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านให้ได้รับบริการที่ดี และเชื่อมั่นได้ว่าตลอดระยะเวลา 41 ปี บริษัทฯ ยังถือ ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ให้สมกับคำขวัญที่ว่า อุ่นใจ…ไทยประกันสุขภาพ

ประวัติความเป็นมา

เราเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่มีการจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบริษัทประสุขภาพรายแรกของประเทศ ด้วยระยะเวลากว่า 41 ปี บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง ด้วยบริการที่ดี และเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก มะเร็ง เป็นต้น รวมถึงได้ขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศเพื่อ ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และการออกกรมธรรม์ประกันภัยจากสำนักงาน คปภ.

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านให้ได้รับบริการที่ดี และเชื่อมั่นได้ว่าตลอดระยะเวลา 41 ปี บริษัทฯ ยังถือ ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ให้สมกับคำขวัญที่ว่า อุ่นใจ…ไทยประกันสุขภาพ

ดาวน์โหลด ประวัติบริษัทฯ ตามช่วงเวลา

กว่า 40 ปี เรามุ่งมั่นรักษาสัญญาเพื่อเป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าตลอดมา

certificate_online

ได้รับในรับรองขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

๑ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (online)
๒ การออกกรมธรรม์ประกันภัย