ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง ให้ความคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วทุกมุมโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทาง ด้วยวง เงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท คุณจึงอุ่นใจไร้กังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายได้ทุกครั้งที่เดินทางโดย แผนประกันภัยนี้ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในประเทศกลุ่มเชงเก้น (Shengen) และสามารถใช้ประกอการยื่นขอวีซ่าได้ทุกประเทศ ทั่วโลก

จุดเด่นของเรา
บริษัทในเครือของ บมจ.ไทยประกันชีวิต จึงมั่นใจได้ในความมั่นคงทางการเงิน
มีเงินสดชดเชยรายได้ให้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
คุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 1 – 70 ปี
บริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 24 ชั่วโมง ทั๋วโลก วงเงินสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ผ่านการรับรองจากสถานฑูตทุกประเทศ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทั่วโลก
บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

ความคุ้มครอง
CoverageWORLDWIDE (excluding Europe)WORLDWIDE (excluding Europe)SCHENGEN and WORLDWIDESCHENGEN and WORLDWIDE
ชื่อแผนประกันEconomy ClassPremium ClassBusiness ClassFirst Class
การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน สูงสุด 20 วัน5001,0001,5002,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง500,0001,000,0001,500,0002,000,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ250,000500,000 1,000,0001,000,000
การบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
- บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ
USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน

สำหรับเบี้ยประกันภัยการเดินทางนั้น แบ่งตามระยะเวลาการเดินทางของท่าน สูงสุดได้ไม่เกิน 180 วัน

ระยะเวลาประกันภัย (วัน)Economy ClassPremium ClassBusiness ClassFirst Class
1-4158279425522
5-6236430 665819
7-82925358281,021
9-103235919131,125
11-143867021,0831,333
15-214768651,3341,643
22-316031,0891,6752,061
32-608531,5342,3542,894
61-901,1061,9803,0353,730
91-1201,3662,4353,7254,574
121-1501,5762,8154,3105,293
151-1801,7813,1904,8906,009
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันอายุ 1 -70 ปี
 • ระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
 • การขอวีซ่าไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป-เชงเก้น ต้องมีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลขั้นต่ำ 1,500,000 บาท (กรุณาเลือก Business Class หรือ First Class เท่านั้น)
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ได้รับการรับรองในการขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป-เชงเก้น
 • บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับ อนุมัติจากบริษัทก่อน
การเริ่มต้นความคุ้มครองและการสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • การเริ่มต้นความคุ้มครอง : เริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเริ่มออกเดินทางจากที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทยเพื่อเดินทาง
 • การสิ้นสุดความคุ้มครอง : เมื่อผู้เอาประกันภัยได้กลับสู่ที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานประจำในประเทศไทย หรือวันสิ้นสุดการประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • ไม่คุ้มครองสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • การทำแท้ง การแท้งลูก การมีครรภ์ การคลอดบุตร
 • การเล่นกีฬาอันตราย
 • ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย
 • ช่องทางออนไลน์ :  ช่องทางออนไลน์ : สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ >> กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน >> ชำระค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต
  >> รอรับกรมธรรม์และใบรับชำระเบี้ยทันทีทางอีเมล
 • ช่องทางอีเมล หรือ แฟกซ์ : กรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง >> นำส่งใบคำขอเอาประกันภัยและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ email : [email protected] or Fax : 02 642 3132 >> รอรับกรมธรรม์และใบรับชำระเบี้ยทางอีเมล
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนประกันการเดินทาง Tel: 02 202 9200 Ext. 30–31 หรือ Email: [email protected]

* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท