ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง ให้ความคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วทุกมุมโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทาง ด้วยวง เงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท คุณจึงอุ่นใจไร้กังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายได้ทุกครั้งที่เดินทางโดย แผนประกันภัยนี้ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในประเทศกลุ่มเชงเก้น (Shengen) และสามารถใช้ประกอการยื่นขอวีซ่าได้ทุกประเทศ ทั่วโลก

จุดเด่นของเรา
บริษัทในเครือของ บมจ.ไทยประกันชีวิต จึงมั่นใจได้ในความมั่นคงทางการเงิน
มีเงินสดชดเชยรายได้ให้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
คุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 1 – 70 ปี
บริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 24 ชั่วโมง ทั๋วโลก วงเงินสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ผ่านการรับรองจากสถานฑูตทุกประเทศ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทั่วโลก
บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

ความคุ้มครอง
CoverageWORLDWIDE (excluding Europe) SCHENGEN and WORLDWIDE 
ชื่อแผนประกันEconomy ClassPremium ClassBusiness ClassFirst Class
การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน สูงสุด 20 วัน5001,0001,5002,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง500,0001,000,0001,500,0002,000,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ250,000500,000 1,000,0001,000,000
การบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
- บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ
USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน

สำหรับเบี้ยประกันภัยการเดินทางนั้น แบ่งตามระยะเวลาการเดินทางของท่าน สูงสุดได้ไม่เกิน 180 วัน

ระยะเวลาประกันภัย (วัน)Economy ClassPremium ClassBusiness ClassFirst Class
1-4158279425522
5-6236430 665819
7-82925358281,021
9-103235919131,125
11-143867021,0831,333
15-214768651,3341,643
22-316031,0891,6752,061
32-608531,5342,3542,894
61-901,1061,9803,0353,730
91-1201,3662,4353,7254,574
121-1501,5762,8154,3105,293
151-1801,7813,1904,8906,009
Any inquiries, please contact Tel: 02 202 9200 Ext: 30-31
Email: travel@thaihealth.co.th
Remarks
 • Premium for Insured Person between 1-70 Years of Age
 • The period of each overseas trip can be extended up to 180 days
 • Minimum medical expenses for applying VISA to European Union-Schengen destination is 1,500,000 baht.
  (Please select Business class plan or First class plan only)
Coverage
 • Worldwide, 24 Hours Cover
 • Cover Medical Expenses from injury from accident, and sickness, both IPD and OPD
 • Recognized for VISA applying from European Union-Schengen Destination
 • Direct claim payment service to overseas hospitals, in case of high medical expenses by notifying and receiving approval from the company
Effective Date and Expiry Date
 • Effective Date: The coverage under this policy will be in effect while the insured start leaving from residence or office in Thailand for traveling
 • Expiry Date: The coverage under this policy will expire when the insured returns to residence or office in Thailand, or on the expiry date as state in the schedule
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • Not cover for Pre-existing conditions
 • Suicide, attempted suicide or any intentional self-injury
 • Abortion, miscarriage, normal pregnancy
 • Dangerous sport playing or racing
 • Action of the insured while under the influence of alcohol or addictive drugs
 • While the insured is riding or traveling on a motorcycle
 • While the insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl
 • Other exclusions shall be referred to the insurance policy
Apply for Coverage and Support Document
 • Email or Fax : Fill the Travel Accident and Health Insurance Application Form >> Send the application form and payment record to us by E-mail: travel@thaihealth.co.th or Fax: 02 642 3132
 • For more information :Please contact travel insurance division Tel: 02 202 9200 Ext: 30-31
  or E-mail: travel@thaihealth.co.th

* This document is only a summary of general conditions, coverage commencement and general exclusions. Therefore, the insured person should read the details of the insurance policy and plan carefully. General conditions and coverage agreements under the insurance policy according to the travel accident and health insurance policy of the company.