ครบถ้วนทุกความคุ้มครอง ผู้ป่วยใน หรือ ผู้ป่วยนอก ก็รักษาได้หายห่วง