การประกันสุขภาพ คือการลดความเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายอันมหาศาลในอนาคต ไม่มีใครรู้หรอกว่า วันใดเราจะป่วยและไม่สบาย