บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการยืนยันจากแพทย์ว่ามีพนักงานในบริษัทมีผลเป็นบวกติดเชื้อ ทางบริษัทฯได้ให้พนักงานทั้งบริษัททำการกักตัวทันทีและเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วันจึงขอเรียนแจ้งว่า ทางบริษัทฯจะทำการปิดสำนักงานเพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคโดยด่วนสำนักงานปิดทำการวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงไปตรวจกับแพทย์และเฝ้ากักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

แผนกสินไหมที่มีการติดต่อกับทางโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตามปกติ

แผนกอื่นๆของบริษัทจะทำการปฎิบัติงานที่บ้านทั้งหมด จึงอาจจะเกิดความล่าช้าได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้ที่ต้องการติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

การตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ
086 008 6135, 085 263 4545
[email protected], [email protected]

การตลาดประกันรายบุคคลภูมิภาค
082 552 2138
[email protected]

งานพัฒนาธุรกิจ
084 525 1110
02 202 9234 -38
[email protected]

การตลาดประกันกลุ่ม
02 202 9211, 02 202 9213
[email protected],
[email protected]

ประกันการเดินทาง
02 202 9230
[email protected]

สินไหมทดแทน
084 525 1119

เบอร์โทรเพิ่มเติมของแผนกสินไหมทดแทน 02 202 9262 – 65
[email protected]

งานจัดการกรมธรรม์
02 202 9240, 02 202 9241
[email protected] การเงิน
02 202 9271
[email protected]

งานบุคคลและธุรการ
02 202 9280, 02 202 9284
[email protected]