บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการยืนยันจากแพทย์ว่ามีพนักงานในบริษัทมีผลเป็นบวกติดเชื้อ ทางบริษัทฯได้ให้พนักงานทั้งบริษัททำการกักตัวทันทีและเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วันจึงขอเรียนแจ้งว่า ทางบริษัทฯจะทำการปิดสำนักงานเพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคโดยด่วนสำนักงานปิดทำการวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงไปตรวจกับแพทย์และเฝ้ากักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

แผนกสินไหมที่มีการติดต่อกับทางโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตามปกติ

แผนกอื่นๆของบริษัทจะทำการปฎิบัติงานที่บ้านทั้งหมด จึงอาจจะเกิดความล่าช้าได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้ที่ต้องการติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

การตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ
086 008 6135, 085 263 4545
darunee@thaihealth.co.th, kasina@thaihealth.co.th

การตลาดประกันรายบุคคลภูมิภาค
082 552 2138
veerachai@thaihealth.co.th

งานพัฒนาธุรกิจ
084 525 1110
02 202 9234 -38
buy@thaihealth.co.th

การตลาดประกันกลุ่ม
02 202 9211, 02 202 9213
asamaporn@thaihealth.co.th,
nidtha@thaihealth.co.th

ประกันการเดินทาง
02 202 9230
travel@thaihealth.co.th

สินไหมทดแทน
084 525 1119

เบอร์โทรเพิ่มเติมของแผนกสินไหมทดแทน 02 202 9262 – 65
care@thaihealth.co.th

งานจัดการกรมธรรม์
02 202 9240, 02 202 9241
pad@thaihealth.co.th การเงิน
02 202 9271
nichapat@thaihealth.co.th

งานบุคคลและธุรการ
02 202 9280, 02 202 9284
thawanrat@thaihealth.co.th