บริการสินไหม

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม

กรณีที่ท่านเลือกรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ในหลายกรณีอาจมีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ เช่น

โรงพยาบาลในเคลือข่าย

สามารถใช้บัตรไทยประกันสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากไม่เกินวงเงินเอาประกัน

เลือกการรับสินไหม

หากท่านสำรองจ่ายและ เรียกร้องสินไหมมาในภายหลัง สามารถเลือกรับเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือสั่งจ่ายเช็ค