รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่าย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) / List of Network Hospital – North-East

ลำดับชื่อสถานพยาบาลจังหวัดหมายเลขโทรศัพท์
Telephone
List of Network HospitalProvinceTel.
1ธีรวัฒน์กาฬสินธุ์043-811757TeerawatKallasin043-811757
2กรุงเทพขอนแก่นขอนแก่น043-042888Bangkok Hospital KhonkaenKhon Kaen043-042888
3ขอนแก่น รามขอนแก่น043-002002Khonkean RamKhon Kaen043-002002
4ราชพฤกษ์ขอนแก่น043-333555RatchaphruekKhon Kaen043-333555
5จัตุรัส +ชัยภูมิ044-851499Chatturat +Chaiyaphum044-851499
6ชัยภูมิ รามชัยภูมิ044-813666Chaiyaphum RamChaiyaphum044-813666
7ชัยภูมิรวมแพทย์ชัยภูมิ044-813222Chaiyaphum RoamphatChaiyaphum044-813222
8กรุงเทพปากช่องนครราชสีมา044-316611-5Bangkok Hospital PakchongNakhon Ratchasima044-316611-5
9กรุงเทพราชสีมานครราชสีมา044-429999Bangkok Hospital RatchasimaNakhon Ratchasima044-429999
10เซนต์เมรี่นครราชสีมา044-240240Saint Mary'sNakhon Ratchasima044-240240
11บัวใหญ่รวมแพทย์นครราชสีมา044-292249Buayai RuampeadNakhon Ratchasima044-292249
12ป.แพทย์นครราชสีมา044-234999P.PhathyaNakhon Ratchasima044-234999
13โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี +นครราชสีมา044-376555Suranaree University of Technology Hospital +Nakhon Ratchasima044-376555
14ราชสีมา ฮอสพิทอลนครราชสีมา044-263777Ratchasima HospitalNakhon Ratchasima044-263777
15บุรีรัมย์ รามบุรีรัมย์044-614100-7Burirum RamBuriram044-614100-7
16มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนลมหาสารคาม043-721770Mahasarakham InternationalMaha Sarakham043-721770
17มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมุกดาหาร042-611222Mukdahan InternationalMookdaharn042-611222
18นายแพทย์หาญยโสธร045-711356Dr.Hann HospitalYasothon045-711356
19รวมแพทย์ ยโสธรยโสธร045-712141-2Ruamphat YasothonYasothon045-712141-2
20จุรีเวชร้อยเอ็ด043-518020-6Chureevetch Roi Et043-518020-6
21ร้อยเอ็ด-ธนบุรีร้อยเอ็ด043-527199Roiet - ThonburiRoi Et043-527199
22เมืองเลย รามเลย042-870000-9Muangloei RamLoei042-870000-9
23ประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ045-613342PracharakSi Sa Ket045-631313
24รักษ์สกลสกลนคร042-712800RaksakolSakon Nakhon042-712800
25สกลนครสกลนคร042-711615Sakonnakhon HospitalSakon Nakhon042-711615
26รวมแพทย์หนองคายหนองคาย042-421412-4Ruamphat NongkhaiNong Khai042-421412-4
27หนองคาย-วัฒนาหนองคาย042-465201-8Nongkhai - WattanaNong Khai042-465201-8
28วีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู042-312344-6VeeraponkanpatNong Bua Lam Phu042-312344-6
29กรุงเทพอุดรอุดรธานี042-343111Bangkok Hospital UdonUdon Thani042-343111
30ชัยเกษมการแพทย์อุดรธานี042-243385-6Chaikasem Medical HospitalUdon Thani042-243385-6
31นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนาอุดรธานี042-325999Northeasthren - WattanaUdon Thani042-325999
32เอกอุดรอุดรธานี042-342555Aek Udon International Udon Thani042-342555
33ราชเวช อุบลราชธานีอุบลราชธานี045-280040-55Rajavej UbonratchattaniUbon Ratchathani045-280040-55
34ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี*+อุบลราชธานี045-353909 Public Health Ubon Ratchathani University*+Ubon Ratchathani045-353909
35สรรพสิทธิประสงค์ +อุบลราชธานี045-244973Sappasitthiprasong Hospital +Ubon Ratchathani045-244973
36พริ้นซ์ อุบลราชธานี (เปลี่ยนชื่อจากเดิม "สรรพสิทธิ์อินเตอร์")อุบลราชธานี045 244 999Princ Hospital UbonratchathaniUbon Ratchathani045 244 999
37อุบลรักษ์ ธนบุรีอุบลราชธานี045-429100Ubonrak ThonburiUbon Ratchathani045-429100

* หมายถึง คลินิก / * Clinic

+ หมายถึงสถานพยาบาลของรัฐบาล / Government