หมดกังวล ทุกระยะการเจ็บป่วย

ประกันภัยประสุขภาพมะเร็ง เคลมได้ทุกระยะ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แผนประกันภัยมะเร็งนี้เป็นแบบ เจอ จ่าย จบ ตามทุนของประกันทันทีเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งทุกระยะ หมดห่วง ได้รับเงินก้อนเร็ว ก็รักษาได้เร็ว ไม่ต้องเป็นหนักระยะสุดท้ายถึงได้เงินครบจำนวน เพียงแค่ระยะแรกก็สามารถที่จะเคลมภายใต้กรมธรรม์นี้ทั้งก้อน

ความคุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง

ทุนประกันCS1000CS2000CS4000CS6000
อายุ - เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท )
1-354999991,9992,999
36-407491,4992,9994,499
41-459991,9993,9995,999
46-501,2492,4994,9997,499
51-551,4992,9995,9998,999

หลังลงทะเบียนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

ประกันภัยมะเร็งส่วนบุคคล (Individual Cancer Safety Insurance)
Step 1 of 3
Click or drag a file to this area to upload.
กรุณาอัพโหลด หนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน ของท่าน Please upload your Passport / ID Card * (pdf,jpg,png ขนาดไม่เกิน 1 MB)

มีข้อสอบถาม ติดต่อได้ที่

Tel: (+66) 02 202 9234

Email: [email protected]