ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง ให้ความคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วทุกมุมโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทาง ด้วยวง เงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท คุณจึงอุ่นใจไร้กังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายได้ทุกครั้งที่เดินทางโดย แผนประกันภัยนี้ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในประเทศกลุ่มเชงเก้น (Shengen) และสามารถใช้ประกอการยื่นขอวีซ่าได้ทุกประเทศ ทั่วโลก

จุดเด่นของเรา
บริษัทในเครือของ บมจ.ไทยประกันชีวิต จึงมั่นใจได้ในความมั่นคงทางการเงิน
มีเงินสดชดเชยรายได้ให้ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
คุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 1 – 70 ปี
บริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง 24 ชั่วโมง ทั๋วโลก วงเงินสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาการเดินทางต่างประเทศแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
ผ่านการรับรองจากสถานฑูตทุกประเทศ สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทั่วโลก
บริการจ่ายสินไหมตรงไปที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบและได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

ความคุ้มครอง
CoverageWORLDWIDE (excluding Europe) SCHENGEN and WORLDWIDE 
ชื่อแผนประกันEconomy ClassPremium ClassBusiness ClassFirst Class
การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน สูงสุด 20 วัน5001,0001,5002,000
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง500,0001,000,0001,500,0002,000,000
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ250,000500,000 1,000,0001,000,000
การบริการให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางโดย Allianz Global Assistance
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
- บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
- บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ
USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000USD 1,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อคน

สำหรับเบี้ยประกันภัยการเดินทางนั้น แบ่งตามระยะเวลาการเดินทางของท่าน สูงสุดได้ไม่เกิน 180 วัน

ระยะเวลาประกันภัย (วัน)Economy ClassPremium ClassBusiness ClassFirst Class
1-4158279425522
5-6236430 665819
7-82925358281,021
9-103235919131,125
11-143867021,0831,333
15-214768651,3341,643
22-316031,0891,6752,061
32-608531,5342,3542,894
61-901,1061,9803,0353,730
91-1201,3662,4353,7254,574
121-1501,5762,8154,3105,293
151-1801,7813,1904,8906,009

Interested in purchasing travel insurance

please contact at Tel: 02 202 9200 Ext: 30-31

Email: travel@thaihealth.co.th

Remarks
 • Premium for Insured Person between 1-70 Years of Age.
 • The period of each overseas trip can be extended up to 180 days.
 • Minimum medical expenses for applying VISA to European Union-Schengen destination is 1,500,000 baht.
  (Please select Business class plan or First class plan only)
Coverage
 • Worldwide, 24 Hours Cover.
 • Cover Medical Expenses from injury from accident, and sickness, both IPD and OPD.
 • Recognized for VISA applying from European Union-Schengen Destination.
 • Direct claim payment service to overseas hospitals, in case of high medical expenses by notifying and receiving approval from the company.
Effective Date and Expiry Date
 • Effective Date: The coverage under this policy will be in effect while the insured start leaving from residence or office in Thailand for traveling.
 • Expiry Date: The coverage under this policy will expire when the insured returns to residence or office in Thailand, or on the expiry date as state in the schedule.
Exclusions
 • Not cover for Pre-existing conditions.
 • Suicide, attempted suicide or any intentional self injury.
 • Abortion, miscarriage, normal pregnancy.
 • Dangerous sport playing or racing.
 • Action of the insured while under the influence of alcohol or addictive drugs.
 • While the insured is riding or traveling on a motorcycle.
 • While the insured is taking part in a brawl or taking part in inciting a brawl.
 • Other exclusions shall be referred to the insurance policy.
Apply for Coverage and Support Document
 • Email or Fax: Fill the Travel Accident and Health Insurance Application Form >> Send the application form and payment record to us by E-mail: travel@thaihealth.co.th or Fax: 02 642 3132
 • For more information: Please contact travel insurance division Tel: 02 202 9200 Ext: 30-31
  or E-mail: travel@thaihealth.co.th

* ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อไขทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางของบริษัท