ประกันภัยประสุขภาพมะเร็ง

เคลมได้ทุกระยะ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย แผนประกันภัยมะเร็งนี้เป็นแบบ เจอ จ่าย จบ ตามทุนของประกันทันทีเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งทุกระยะ หมดห่วงทันทีได้รับเงินก้อนเร็ว ก็รักษาได้เร็ว ไม่ต้องเป็นหนักระยะสุดท้ายถึงได้เงินครบจำนวน เพียงแค่ระยะแรกก็สามารถที่จะเคลมภายใต้กรมธรรม์นี้ได้ทันทีทั้งก้อน

หมายเหตุ

เบี้ยประกันภัยมาตราฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุสำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1 จนถึง 55 ปี ต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี
เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

การเริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง

การคุ้มครองการเจ็บป่วยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก


สมัครทำประกันมะเร็งได้ที่นี่โดยกรอกแบบฟอร์ม / Apply here by fill in the form below

ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง
CS1000CS2000CS4000CS6000
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง100,000200,000400,000600,000
ข้อตกลงคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง20,00040,00080,000120,000
ทุนประกันCS1000CS2000CS4000CS6000
อายุ - เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท )
1-354999991,9992,999
36-407491,4992,9994,499
41-459991,9993,9995,999
46-501,2492,4994,9997,499
51-551,4992,9995,9998,999
Step 1 of 3
Click or drag a file to this area to upload.
กรุณาอัพโหลด หนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน ของท่าน Please upload your Passport / ID Card * (pdf,jpg,png ขนาดไม่เกิน 1 MB)

หลังจากกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแล้วกรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 - 2 วัน เมื่อได้รับการยืนยันแล้วจึงทำการชำระเงินได้

วิธีการชำระเงิน


ท่านสามารถทำการโอนเงินได้ที่ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอาคารไทยประกันชีวิต (ถนนรัชดาภิเษก) ชื่อบัญชี บมจ.ไทยประกันสุขภาพ เลขที่บัญชี 684-0-00075-6 SWIFTCODE : AYUDTHBK หรือท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตโดยกรอกหมายเลขบัตรเครดิตให้ทางเราตัดบัตรให้ได้ค่ะ เมื่อท่านทำการชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งผ่านทางอีเมลค่ะ