แผนประกันผู้ป่วยใน Excellency

ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็น ผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์

Excellency คือที่สุดของความคุ้มครองที่ครบถ้วนไร้กังวล ได้ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในที่สูง รองรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ โดยมีจุดเด่นที่ค่าห้องปกติสูงถึง 15,000 บาทต่อวัน ในแผน 3M หรือ 20,000 บาทต่อวัน ในแผน 5M ทำให้ตัวเลือกห้องหรูในโรงพยาบาล ก็ยังมีประกันคอยช่วยจ่ายได้อย่างสบายใจ

ทั้งนี้ Excellency มีความคุ้มครองค่าห้องจนถึง 60 วันเท่านั้น แต่ข้อดีที่เป็นประโยชน์คือการไม่คิดความรับผิดส่วนแรก และจ่ายความคุ้มครองการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) เต็มผลประโยชน์ โดยจ่ายร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
Coverage PlanExcellency 3M Excellency 5M
Health Insurance Coverage Maximum Payable per Disability/Time/Year3,000,0005,000,000
In-patient Hospitalization (IPD) Coverage
Room and Board, Including Nursing Care (Max. per disability/time)900,0001,200,000
- Normal Room (Max. per day, limit 60 days)15,00020,000
- ICU Room (Max. per day, limit 15 days)30,00040,000
- General Expenses (Max. per disability/time)150,000200,000
- Emergency OPD Treatment for Accident (Including in General Expenses)30,00040,000
Special Consultation Fee (Including in General Expenses)15,00020,000
- Ambulance Fee (Including in General Expenses)1,0001,000
Surgical Coverage
Surgeon's Operation Fee (Max. per disability/time, as per Actual Expenses)225,000300,000
- Surgical Consultation Fee (Including in Surgeon's Operation Fee)22,50030,000
Physician Care Coverage
Physician Care (Max. per disability/time)225,000300,000
- In-patient Physician Visit Fee (Max. per day, limit 60 days)3,7505,000
Major Medical Coverage
Maximum Payable per Disability/Time/Lifetime ( Pays 100 Percent of the Eligible Expenses in Excess of the Deductible )1,500,0003,000,000
- Deductible150,000200,000
- Room and Board, Including Nursing Care (Max. per day, starts on 61st day)
Worldwide Emergency Assistant Coverage (By Allianz Globall Assistance)
- Emergency Medical Evacuation
- Medical RepatriationUSD 1,000,000 USD 1,000,000
- Repatriation of Mortal Remain
Personal Accident Coverage (PA 2)
- Accidental Death, Dismemberment, and Total Permanent Disability200,000200,000

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ซื้อเพิ่มได้)

- Out-patient Benefits (OPD) (Optional Purchase)OPD2000OPD3000
- Maximum Payable per Year80,000120,000
- Maximum Payable per Day (Max. 1 visit per day, limit 30 visits per year)2,0003,000
- X-ray and Laboratory Test Expenses (Maximum per year)20,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

Age (Years)Excellency 3MExcellency 5M
15 Days - 5 Years176,248215,552
6 - 1078,94696,414
11 - 2049,75660,673
21 - 3540,02648,759
36 - 4045,86355,907
41 - 4549,75660,673
46 - 5059,48672,587
51 - 5569,21684,501
56 - 6078,94696,414
61 - 6598,574120,410
66 - 70 137,832168,401
*71 - 75 (Renew only)196,886240,555
*76 - 85 (Renew only)294,188359,694

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

 
Age (Years)OPD 2000OPD 3000
15 Days - 5 Years53,14878,678
6-10 23,62134,968
11-20 14,76321,855
21-35 11,81117,484
36-40 13,58220,107
41-45 14,76321,855
46-50 17,71626,226
51-55 20,66930,597
56-60 23,62134,968
61-65 29,52743,710
*66-85 (Renew only)41,33761,194
หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 85 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การเริ่มต้นความคุ้มครอง
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
การขอเอาประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง*
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย

* ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
** ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน