ประกาศ การให้บริการในสถานการณ์ โรค COVID-19

ประกาศขอบเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์ของบริษัทฯ และขอบเขตการให้บริการหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ (เพิ่มเติม)
Our terms and services during extraordinary situation (More)
ประกาศ ขยายระยะเวลาการผ่อนผันไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะผ่อนผันเดิม (เพิ่มเติม)
image


แจ้งการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของบริษัท
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงการ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้เป็น
สัญลักษณ์สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของการเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำ ที่มี ฐานะทางการเงินมั่นคง มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ มีพนักงานที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์โปร่งใส และเป็นธรรม
(เพิ่มเติม)
image Online Promotion
รับฟรีบัตรเซ็นทรัล มูลค่า 100 - 300 บาท
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นิ้

image ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล เดือนกันยายน 2560
โครงการสมัครประกันสุขภาพรายบุคคลใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

image งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2560 วันที่ 22 - 24 กันยายน 2560
ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

image "คุณวรางค์ ไชยวรรณ ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Cancer Safety และ Accident Safety
ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาสำนักธุรกิจรัชดาภิเษก"

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

image ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล เดือนมิถุนายน 2560
โครงการสมัครประกันสุขภาพรายบุคคลใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

image ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล เดือนพฤษภาคม 2560
โครงการสมัครประกันสุขภาพรายบุคคลใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่