image
รับประกันความพอใจ

รับประกันความพอใจ

1: แฟกซ์เคลมภายใน 1 ชั่วโมง
3: สถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย
5: โอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชีให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 5 วันทำการ
7: ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้สมัครทำประกันภัยภายใน 7 วันทำการ
9: ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วัน โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน
แนะนำติชม
pix pix pix pix pix pix
ติดต่อเรา

สินไหม , Care Line : 084-525-1119
/ อีเมล์ : care@thaihealth.co.th
การตลาด, Buy Line : 084-525-1110
/ อีเมล์ : buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
รถใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรม