image
คำถามคำตอบ

1. ถาม:
 
ทำไมจึงต้องประกันสุขภาพ
ตอบ:
 
ปัจจุบันนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ยุคใหม่ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เพื่อต่อสู้กับภาวะความเสี่ยงภัยจากโรคร้ายแรง และอุบัติเหตุต่างๆ ที่สร้างความเสียหาย และความตื่นตระหนกต่อผู้คน หากแต่สิ่งที่สร้างความตระหนกยิ่งกว่า คือภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ถีบตัวสูงขึ้นเกินกว่าจะแบกภาระเอาไว้ได้
 
2. ถาม:
 
ประโยชน์ของการประกันสุขภาพ
ตอบ:
 
วันนี้ท่านไม่ต้องกังวลกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดโดยไม่คาดฝัน และภาระค่ารักษาพยาบาลที่สูง จนอาจทำให้แผนการดำเนินชีวิต หรือเป้าหมายของท่านต้องสะดุดอีกต่อไปด้วยการวางแผน เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในด้านสุขภาพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างไทยประกันสุขภาพ ที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ท่าน ด้วยความคุ้มครองสูงสุด และยังได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในบริการที่ดีเลิศจากสถานพยาบาลชั้นนำ ทั่วประเทศ
   
3. ถาม:
 
ทำไมจึงเลือกประกันสุขภาพกับ ไทยประกันสุขภาพ
ตอบ:
 
เพราะไทยประกันสุขภาพ คือผู้รับประกันความเสี่ยงภัยสุขภาพชั้นนำ ที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่อาจสูงอย่างคาดไม่ถึงของท่าน ด้วยการรับภาระความเสี่ยงภัยนี้ ในรูปแบบของการประกันสุขภาพแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของท่าน
 
4. ถาม:
 
สมัครทำประกันง่ายๆ
ตอบ:
 
เพียงกรอกใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ท่าน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชำระเบี้ยประกันเท่านี้ความคุ้มครองของท่าน จะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับการอนุมัติ
   

ส่วนการเงิน

1. ถาม:
 
ประกันรายบุคคล สามารถชำระค่าเบี้ยประกันได้อย่างไรบ้าง
ตอบ:
 
ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายช่องทางตามความสะดวก
-
ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่สำนักงาน หรือผ่านตัวแทนขายไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ
-
ชำระด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย
-
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ หรือกรุงศรีอยุธยา หรือทหารไทย ทั่วประเทศ
-
โอนเงินเข้าบัญชีทหารไทย ผ่านระบบเอทีเอ็ม ทั่วประเทศ
   
2. ถาม:
 
ลูกค้าสามารถเลือกรับค่ารักษาพยาบาลที่ส่งมาเบิกกับบริษัทฯ ได้หลายวิธี
ตอบ:
 
-
กรณีผู้ป่วยนอกสามารถมาติดต่อขอรับเงินสดที่บริษัทได้ภายใน 30 นาที
-
บริษัทส่งเช็คไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพและปริมณฑล และส่งดร้าฟท์สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
-
โอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า
     
ส่วนการแพทย์
1. ถาม:
 
จะทราบได้อย่างไรว่าสถานพยาบาลไหนเป็นเครือข่ายของบริษัทไทยประกันสุขภาพบ้าง
ตอบ:
 
ในการไปใช้บริการที่สถานพยาบาล ท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือสังเกตป้าย Sticker บริษัทฯ ที่ติดอยู่ภายในสถานพยาบาล หรือโทรมาสอบถามได้ที่ส่วนการแพทย์พยาบาล โทร 0-2642-3100 ต่อ 500-510
 
2. ถาม:
 
ในการไปใช้บริการสถานพยาบาลเครือข่ายต้องทำอย่างไรบ้างและได้รับประโยชน์อย่างไร
ตอบ:
 
ท่านต้องนำบัตรไทยประกันสุขภาพไปแสดงทุกครั้ง กรณีที่บัตรไม่มีรูปของท่าน ท่านต้องยื่นคู่กับบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ที่สำคัญท่านต้องแจ้งกับ เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลด้วยว่าท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บัตรไทยประกันสุขภาพ ท่านจะได้รับการบริการที่ดี และสถานพยาบาลเครือข่ายจะอำนวยความสะดวกท่าน ในเรื่องค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาล โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นอยู่ภายใต้สิทธิ์ และเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
 
3. ถาม:
 
หากมีปัญหาในการไปใช้บริการที่สถานพยาบาลเครือข่ายจะทำอย่างไร
ตอบ:
 
หากท่านมีปัญหาในการใช้บริการ เช่น สถานพยาบาลเครือข่ายนั้น ปฏิเสธการใช้บัตรไทยประกันสุขภาพ ให้ท่านสอบถามถึงสาเหตุการปฏิเสธ และโทรแจ้งที่ส่วนการแพทย์พยาบาล
โทร 0-2642-3100 ต่อ (คุณสุวิทย์) ต่อ 600 (คุณพิมพ์จันทร์) ต่อ 630
 
4. ถาม:
 
กรณีไปใช้บริการสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่เครือข่าย สามารถใช้ได้หรือไม่
ตอบ:
 
หากใช้ที่สถานพยาบาลที่ไม่ใช่เครือข่าย ท่านต้องสำรองจ่ายเงินก่อน และนำมาเบิกที่บริษัทฯ ในภายหลัง
     

ส่วนสมาชิกสัมพันธ์

1. ถาม:
 
บัตรประกันสุขภาพหายจะต้องทำอย่างไรบ้าง และจะได้รับบัตรใหม่ภายในกี่วัน
ตอบ:
 
-
กรมธรรม์รายบุคคล นำส่งสำเนาใบแจ้งความ พร้อมชำระเงินเป็นจำนวน 30.- บาท ท่านจะได้รับบัตรภายใน 5 วันทำการ
-
กรมธรรม์รายกลุ่ม นำส่งสำเนาใบแจ้งความ หรือหนังสือจากแผนกบุคคลแจ้งบัตรหาย สำหรับกรมธรรม์รายกลุ่มไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับบัตรภายใน 5 วันทำการ
 
2. ถาม:
 
การคำนวณอายุผู้เอาประกัน กรณีที่อายุยังไม่ครบ 45 ปีเต็ม ขาดอีก 3 เดือน ได้รับ
กรมธรรม์รายบุคคลระบุอายุ 45 ปีเต็ม อยากทราบการคำนวณอายุเป็นอย่างไร
ตอบ:
 
การคำนวณอายุของการรับประกัน ถ้าเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้บวกอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี จากอายุปัจจุบันของผู้ขอเอาประกัน
     
ส่วนการขายและการตลาด
1. ถาม:
 
บริษัทฯ ไทยประกันสุขภาพเป็นบริษัทฯ ในเครือของไทยประกันชีวิตหรือไม่ และเปิด
ดำเนินการมากี่ปีแล้ว มีจุดเด่นในด้านใดบ้าง
ตอบ:
 
บริษัทไทยประกันสุขภาพเป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัทไทยประกันชีวิต ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีฐานะทางด้านการเงินที่มั่นคง ด้วยการสนับสนุนของบริษัทไทยประกันชีวิต มีระบบรายงาน ประวัติการเรียกร้องสินไหม และระบบการจ่ายสินไหมที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 287 แห่งทั่วประเทศ และภายในสิ้นปี 2550 นี้จะมีสถานพยาบาลถึง 300 แห่ง ซี่งมากกว่าบริษัทประกันภัยอื่นๆ
 
2. ถาม:
 
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ มีประกันแบบไหนบ้าง?
ตอบ:
 
ประกันสุขภาพรายบุคคล

Simply Healthy คุ้มครองง่ายๆด้วยเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด,ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
Wealthy Healthy ครอบคลุมผลประโยชน์ที่เพิ่มเติม กรณีการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บสาหัส Major Medical Benefit
Maxi Healthy คุ้มครองง่ายๆด้วยเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด กรณีการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บสาหัส Major Medical Benefit

ประกันสุขภาพกลุ่ม
  Employee Healthy ให้สวัสดิการแก่พนักงาน ขั้นต่ำ 5 คนขึ้นไป
ประกันเดินทาง
  Journey Healthy ประกันสุขภาพ เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ ที่ให้ผลประโยชน์ที่สูงเพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง
3. ถาม:
 
Artery Analysis Report คือรายงานเกี่ยวกับอะไร ?
ตอบ:
 
เป็นรายงานวิเคราะห์ทางด้านสินไหม ซึ่งจะรายงาน - การวิเคราะห์โรค , สถานพยาบาลที่มีผู้เข้ารับการรักษามากที่สุด
-
การวิเคราะห์ประวัติเคลมในแง่มุมต่างๆ
-
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
   
ส่วนสินไหมทดแทน
1. ถาม:
 
เมื่อทำประกันสุขภาพแล้ว สามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง
ตอบ:
 
สามารถเรียกร้องเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลคืนได้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันได้รับการรักษาพยาบาล เพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และการเจ็บป่วยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ เช่นโรคคุ้มครอง ไข้หวัด ท้องเสีย หลอดลมอักเสบ หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไต เบาหวาน ไข้เลือดออก และ ฯลฯ
 
2. ถาม:
 
ถ้ามีประกันอื่นๆ อยู่แล้ว และมีประกันสังคมร่วมด้วยจะมีประโยชน์อย่างไร
ตอบ:
 
-
ได้ผลประโยชน์มากขึ้น เช่น มีประกันที่บริษัทอื่นได้ค่าห้อง/อาหาร 1,000.-/วัน มี TH อีก 1,000.-/วัน = ใช้ค่าห้อง/อาหารได้ถึงวันละ 2,000.-/วัน และผลประโยชน์อื่นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
-
ให้ยืนบัตรพร้อมกันทั้ง 2 ใบโดยแจ้งความจำนงใช้ประกันสังคมก่อน หากเกินสิทธิ์ตัดเข้า TH และหรือขอย้ายจากห้องที่ประกันสังคมจัดให้ไปอยู่ห้องที่ดีขึ้นโดยส่วนที่เกินจากประกันสังคมตัดเข้าประกันสุขภาพ
 
3. ถาม:
 
ในปีเดียวเรียกร้องค่ารักษาโรคเดียวหลายๆครั้งจะคุ้มครองหรือไม่อย่างไร
ตอบ:
 
จ่ายเต็มผลประโยชน์ที่ซื้อความคุ้มครองไว้แล้วหยุดจ่ายเฉพาะโรคนั้นๆ
 
4. ถาม:
 
เนื่องจากปัจจุบันมีการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมาให้บริการ เช่น การนวดกดจุด การบำบัดโดยเครื่องหอม ฝังเข็ม กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองอย่างไร
ตอบ:
 
การนวดกดจุด, การบำบัดด้วยเครื่องหอม, การฝังเข็มเพื่อการรักษาโรค กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง
     

แนะนำติชม
pix pix pix pix pix pix
ติดต่อเรา

สินไหม , Care Line : 084-525-1119
/ อีเมล์ : care@thaihealth.co.th
การตลาด, Buy Line : 084-525-1110
/ อีเมล์ : buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
รถใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรม