image
ติดต่อเรา

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
121/88-89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 66 (0) 2202 9200
โทรสาร 66 (0) 2642 3130

สายด่วน


สินไหม Care Line : 084-525-1119 / อีเมล์ care@thaihealth.co.th
การตลาด Buy Line : 084-525-1110 / อีเมล์ buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
 
ส่งความคิดเห็นของคุณที่ อีเมล์ crm@thaihealth.co.th
 
สมัครเป็นตัวแทนไทยประกันสุขภาพ คลิกที่นี่
 
ร่วมงานกับไทยประกันสุขภาพ คลิกที่นี่
 
 

แนะนำติชม
pix pix pix pix pix pix
ติดต่อเรา

สินไหม , Care Line : 084-525-1119
/ อีเมล์ : care@thaihealth.co.th
การตลาด, Buy Line : 084-525-1110
/ อีเมล์ : buy@thaihealth.co.th
สายรถประจำทางที่ผ่าน : 73, 73 ก, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 529
รถใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรม